jr kissan

Achievements :

Gold Medalist Students from M.D.U. Rohtak

Ravesh kumar
Niraj Khasl (Rohtak)
Rekha Chahal (Kaithal)
Rekha Kaushik
Sangeeta Sheoran
Jyoti Sharma (Ambala)

Toppers Students from M.D.U. Rohtak

 

Ravesh kumar
Niraj Khasl (Rohtak)
Rekha Chahal (Kaithal)
Rekha Kaushik
Sangeeta Sheoran
Nisha Fanaria
Nisha Yadav
Pinki
Rakesh
Richa Gupta
Sangeeta kumari
Sapna Rani
Savita Chaudhary
Shilpa Rani
Soniya Devi
Sonu Bhardwaj
     
Jyoti Sharma (Ambala)

More