jr kissan

Carrer in homoeopathy :

Our various doctors are working in different cities of the Country. Our doctors are placed in various places and are working successfully.

1. NRHM
– National Rural Health mission. A Government scheme proving job to the homoeopathic doctor’s.

Doctor’s placed from college campus. And working in NRHM.


Dr. Nisha Yadav Rewari
Dr.Bharat Krukshetra
Dr. Sushil Jaglan Kaithal
Dr. Neena Lakhanmajra
Dr. Mahesh Jhajar
Dr. Preety Rewari
Dr. Poonam Bhiwani
Dr. Sunil Rawat Kharkhoda
Dr. Neeraj Khasa Rohtak
Dr. Sandeep Deswal Rohtak
Dr. Yatinder Chauhan Panipat
Dr. Amit Ranjan Rewari
Dr. Manoj Nimesh Palwal
Dr. Gajendra Adhana Faridabad
Dr. Sobha Dagar Palwal
Dr. Meena Kumari Hodal
Dr. Ashish Kaushik Sampla
Dr. Rajesh Bharadwaj Faridabad
Dr. Bhupender Kulana (Rewari)
Dr. Kamal Nagar Mewat
Dr.Shri Bhagwan  Sonipat
Dr. Soman Sharma Kharkhoda

 

2. Bakson's Chains of Homoeopahic

Dr. Mukesh Gurgaon, Sohna
Dr. Divya Sonipat
Dr. Savita Dagar Panipat
Dr. Usha Panipat

3. Batra's Homoeopathy

Dr. Sangeeta Sheoran
Dr. Nitin Dhaiya
Dr. Shreya
Dr. Manu Partap
Dr. Rekha

4. College Hospital

Dr. Kavita
Dr. Neelam
Dr. Suman Malik
Dr. Suman 
Dr. P.Tyagi
Dr. Naveen Geewal
Dr. Ravish Kumar